Tosielämän tieto avuksi terveydenhuollon kehittämiseen

Terveydenhuolto menee yhä enemmän yksilöllisten hoitojen ja ennaltaehkäisyn suuntaan. Tosielämän tieto auttaa terveydenhuollon kehittämisessä monella tavalla.

Iiro Toppila, Jaana Ahlamaa ja Maija Wolf uskovat, että tiedolle siitä, miten potilaat oikeasti pärjäävät, miten heitä hoidetaan, kuinka hoidot tehoavat, ja miten terveydenhuoltoa voidaan kehittää kustannustehokkaammaksi yksilölliset tarpeet entistä paremmin huomioiden, on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. He uskovat, että datan louhinnan ja tekoälyn avulla voidaan päästä ennakoivaan terveydenhuoltoon jo seuraavien vuosikymmenten aikana.

Tulevaisuuden terveydenhuollon avainsanoja ovat ennakoiva, ennaltaehkäisevä, yksilöllistetty ja osallistava. Kyse on P4-terveydenhuollosta (predictive, preventive, personalized, participatory), jonka kehittämisessä voidaan hyödyntää tosielämän tietoa potilaista, annetuista hoidoista ja saavutetuista hoitovasteista.

”Tosielämän tiedon hyödyntäminen tulee olemaan aina vain tärkeämpää. Nyt tietoa käytetään paljon lääketutkimuksen tukena, mutta jatkossa tietoaltaiden ja rekistereiden tarjoamaa pitäisi käyttää entistä enemmän myös terveydenhuollon kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin” Jaana Ahlamaa, Medaffconin lääketieteellisistä ja terveystaloustieteellisistä palveluista vastaava johtaja, arvioi.

Medaffcon hyödyntää jo nyt erilaisia datanlouhintatyökaluja ja tekoälyä tiedon analysoinnissa. Etenkin täsmälääketieteessä potentiaali on valtava ja koko ajan kehittyvien uusien menetelmien käyttöönotto luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

”Tekoälyratkaisuilla ja tosielämän tiedolla pystyttäisiin edistämään todella paljon yksilöllistä terveydenhuoltoa. Voisimme esimerkiksi tunnistaa uusia riskipotilasryhmiä ja kohdentaa heille uusia yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja. Voisimme myös löytää potilaat, jotka tulisivat saamaan ikäviä sivuvaikutuksia tai oheissairauksia”, Iiro Toppila, Medaffconin bioanalyytikko, kuvailee.

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ TIETOA KÄYTETÄÄN EIKÄ VAIN SÄILÖTÄ.

Suomessa on merkittäviä etuja moniin muihin maihin nähden, joilla tulevaisuuden terveydenhuoltoa voidaan kehittää eteenpäin. Tosielämän tietoa Suomessa on säilötty kattaviin rekistereihin ja sairaaloiden tietoaltaisiin, joita yhä enenevässä määrin voidaan hyödyntää tutkimuksiin. Tämän lisäksi Suomessa toimivat biopankit tarjoavat korkealaatuisia näytteitä tutkimusta varten.

Ennaltaehkäisevä tai ennakoiva terveydenhoito on myös kustannustehokkainta. Suomessa tosielämän tiedon hyödyntämiseen on otollinen maaperä, sillä meillä on kerätty rekisteritietoa jo 60-luvulta lähtien. Näiden lisäksi meillä on myös biopankit ja biopankkilaki sekä valmisteilla olevat lainsäädäntöuudistukset, jotka tukevat Suomessa tehtävää geeni- ja rekisteritutkimusta.

”Lainsäädäntö ja infrastruktuuri tukevat tietovarantojen hyödyntämistä terveydenhuollon päätöksenteossa. On tärkeää, että tietoa käytetään eikä vain säilötä”, Maija Wolf, Medaffconin kehityspäällikkö, sanoo.

Tuodakseen esiin myös monia muita konkreettisia hankkeita ja innovaatioita, joilla P4-terveydenhuoltoa pyritään Suomessa edistämään, Medaffcon on avannut Futurecarefinland.fi-verkkosivuston.

”Haluamme kertoa niistä monista konkreettisista toimista, joilla Suomessa edistetään tulevaisuuden terveyttä ja yksilöllistettyjen hoitojen kehittämistä. Suomi on tässä monella tapaa edelläkävijä. Meillä on paljon upeita hankkeita ja uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti. Suomella on valtavasti tarjottavaa myös globaalista näkökulmasta”, Wolf sanoo.

Medaffcon Oy

  • Perustettu 2009.
  • Työllistää 27 asiantuntijaa.
  • Tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluja lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin.